Deductibilitate TVA din bonuri fiscale

  • Share
  • Sharebar
  • Share

ART. 146 Cod fiscal actualizat:

Condiţii de exercitare a dreptului de deducere a TVA

(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) pentru taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au fost ori urmează să îi fie livrate ori serviciilor care i-au fost ori urmează să îi fie prestate în beneficiul său de către o persoană impozabilă, să deţină o factură emisă în conformitate cu prevederile art. 155, precum şi dovada plăţii în cazul achiziţiilor efectuate de către persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare, respectiv de către persoanele impozabile care achiziționează bunuri/servicii de la persoane impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare;)

(2) Prin norme se vor preciza cazurile în care documentele sau obligaţiile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se vor prezenta sau îndeplini pentru a justifica dreptul de deducere a taxei.

NORME  :

“(3) Pentru achizitiile de bunuri si servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,republicată, cu modificările si completările ulterioare, deducerea taxei poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc conditiile unei facturi simplificate în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (11), (12) si (20) din Codul fiscal dacă furnizorul/ prestatorul a mentionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului. Prevederile acestui alineat se completează cu cele ale pct. 45. ( se refera la  Art 145 si normele de aplicare )

Click aici pentru comunicat ANAF

Leave a Comment