Inregistrarea in scopuri de TVA se va face numai dupa un control al Garzii Financiare

  • Share
  • Sharebar
  • Share

Ordinul MFP nr. 1984/2011 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 361 din 24 mai 2011.

Conform noilor reglementari, persoanele impozabile care solicit inregistrarea in scopuri de TVA si care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului trebuie sa depuna la organele fiscale competente o anexa la declaratia de mentiuni, care serveste la evaluarea intentiei si a capacitatii persoanelor respective de a desfasura activitati economice ce implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum si operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate daca taxa ar fi deductibila in cazul in care aceste operatiuni ar avea locul in Romania.

Criteriile impuse de MFP
Criteriile in functie de care se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile sunt:
a) persoana impozabila nu se afla in situatia de a nu desfasura la sediul social sau la sediile secundare activitati economice. Pentru a dovedi ca persoana impozabila nu se afla in aceasta situatie, anexa la declaratia de mentiuni trebuie sa fie insotita de un certificate constatator emis de oficiul registrului comertului din care sa rezulte fie ca persoana impozabila indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip, fie ca persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani;
b) niciunul dintre administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA si nici persoana impozabila insasi nu au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) criteriul care face obiectul verificarii faptice, privind existenta spatiului destinat sediului social/domiciliului fiscal si, dupa caz, sediilor secundare declarate, care sa corespunda obiectului de activitate pe care persoana impozabila intentioneaza sa o desfasoare/o desfasoara;
d) criteriile de evaluare – stabilitein anexa ordinului MFP

Pentru a solutiona solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA, organele fiscale competente procedeaza astfel:

a) realizeaza controlul documentar privind criteriile prevazutela literele a) si b) la sediul administratiei fiscale, pe baza documentelor prezentate de persoana impozabila sau de reprezentantul legal al acesteia, dupa caz, ori pe baza evidentelor proprii ale organului fiscal, astfel:
1. verifica in termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii declaratiei de mentiuni si a anexei criteriul prevazut la litera a). Daca, drept urmare a verificarii efectuate, rezulta ca persoana impozabila nu desfasoara activitati economice la sediul social/domiciliul fiscal sau la sediile secundare, persoana impozabila nu este inregistrata in scopuri de TVA, fara a se mai efectua verificarea celorlalte criterii.  In cazul persoanelor impozabile care nu se afla in situatia descrisa mai sus se considera ca acest criteriu este indeplinit si se poate proceda la verificarea celorlalte criterii;

2. verifica in cadrul termenului prevazut mai sus criteriul prevazut la art. b). Daca persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de TVA ori, dupa caz, asociatii si/sau administratorii 1 acesteia au inscrise in cazierul fiscal infractiuni ori faptel prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoana impozabila nu este inregistrata in scopuri de TVA, fara a se mai efectua verificarea celorlalte criterii.  In cazul persoanelor impozabile care nu se afla in situatia descrisa mai sus se considera ca acest criteriu este indeplinit si se poate proceda la verificarea celorlalte criterii;

In situatia in care, ca urmare a controlului documentar privind criteriile prevazute la lit. a) si b), organele fiscale competente stabilesc ca persoana impozabila nu poate fi inregistrata in scopuri de TVA, comunica solicitantului decizia privind respingerea solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, precum si motivatia care sta la baza respingerii;

b)
dupa efectuarea controlului documentar privind criteriile prevazute la lit. a) si b) si numai in cazul persoanelor impozabile ale caror solicitari de inregistrare in scopuri de TVA nu au fost respinse ca urmare a acestui control, solicita in scris organului fiscal competent, in maximum 24 de ore de la data finalizarii controlului documentar, sa verifice existenta faptica a spatiului aferent sediului social si, dupa caz, a sediilor secundare declarate, care sa corespunda obiectului de activitate pe care persoana impozabila intentioneaza sa o desfasoare/o desfasoara.

in acest scop, organul fiscal competent cu efectuarea controlului faptic, in termen de 4 zile lucratoare de la primirea solicitarii, efectueaza o cercetare la fata locului

c)
in situatia in care s-a stabilit ca persoana impozabila a indeplinit criteriile prevazute lit. a)—c), verifica in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii declaratiei de mentiuni si a anexei criteriile de evaluare.

Dupa analiza criteriilor de evaluare stabilite de MFP, compartimentul de specialitate intocmeste un referat prin care se va stabili punctajul obtinut de persoana impozabila. Daca punctajul obtinut conform criteriilor prevazute in anexa la ordin este mai mic de 45 de puncte, persoana impozabila nu este inregistrata in scopuri de TVA.

Organ fiscal competent cu efectuarea controlului faptic este Garda Financiara, in calitate de structura a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Decizia de aprobare sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA trebuie emisa in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data depunerii declaratiei de mentiuni.

Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_24673/MFP-conditioneaza-inregistrarea-in-scopuri-de-TVA-a-firmelor-in-functie-de-anumite-criterii.html#ixzz1NpK90JWc

Leave a Comment